Obsługa rachunku poprzez urządzenia mobilne
szybki dostęp do rachunku
informacje o saldzie, historii operacji
wygodna obsługa
nowoczesny wygląd
dostep ze smartfonów i tabletów
TWÓJ BANK W ZASIĘGU RĘKI
RACHUNKI

podgląd sald rachunków oraz historii operacji

LOKATY

zakładanie i obsługa lokat terminowych

KREDYTY

podgląd informacji kredytowych

PRZELEWY

przelewy jednorazowe dowolne, przelewy do ZUS i US, przelewy zdefiniowane, QR przelewy, koszyk płatności

DOŁADOWANIA

doładowania telefonów komórkowych na kartę bez konieczności wprowadzania kodów

BEZPIECZEŃSTWO

księgowania online, ochrona transmitowanych danych, konieczność potwierdzenia dyspozycji dodatkowym kodem

POZNAJ BANKOWOŚĆ MOBILNĄ

Logowanie do systemu

Geolokalizacja

Rachunki

Przelewy zdefiniowane

QR przelewy

Doładowania

Bezpieczeństwo

Operacje wprowadzane przez telefony komórkowe i tablety są rejestrowane w czasie rzeczywistym w systemie bankowym na rachunku Klienta. Podobnie zmiany wprowadzone na rachunku Klienta przez bank, są natychmiast widoczne w programie poprzez urządzenia mobilne. Szyfrowanie całości przesyłanych danych zapewnia gwarancję poufności ich transmisji. Dodatkowo czynności związane z parametryzacją i definiowaniem przelewów wymagają podania hasła jednorazowego (wykorzystuje się te same metody autoryzacji jak w wersji tradycyjnej). Dostęp do rachunków chroniony jest hasłem znanym i możliwym do zmiany wyłącznie przez Klienta. System nie przechowuje poufnych danych w pamięci urządzenia mobilnego.

Zaloguj się i korzystaj z usług banku gdziekolwiek jesteś

Do korzystania z wersji mobilnej systemu transakcyjnego wymagany jest telefon komórkowy typu smartfon lub tablet z podstawowym wyposażeniem i połączeniem z siecią Internet.

Kolejne kroki:
  • uruchomienie w telefonie komórkowym przeglądarki internetowej,
  • wpisanie poprawnego adresu usługi Internet Bankingu,
  • zalogowanie się poprzez podanie swojego identyfikatora i hasła dostępu.