Bankowość Internetowa

RACHUNKI

podgląd sald rachunków, oraz historii operacji


LOKATY

zakładanie i obsługa lokat terminowych

KREDYTY

podgląd informacji kredytowych

PRZELEWY

przelewy jednorazowe dowolne, przelewy do ZUS i US, przelewy zdefiniowane, koszyk płatności

DOŁADOWANIA

doładowania telefonów komórkowych na kartę bez konieczności wprowadzania kodów

BEZPIECZEŃSTWO

księgowania online, ochrona transmitowanych danych, hasła jednorazowe dla czynności związanych z parametryzacją przelewów
POZNAJ BANKOWOŚĆ INTERNETOWĄ
Logowanie - bezpieczeństwo

Personalizacja systemu

Pulpit - informacje o finansachHistoria wykonanych operacji

Wykonywanie przelewów

Zlecenia stałeDoładowania telefonów

Obsługa lokat

Obsługa kredytów

Bezpieczeństwo

Różnorodność zabezpieczeń daje klientowi niezawodny system ochrony konta bankowego.
Identyfikator klienta – unikalny identyfikator użytkownika składający się
z kombinacji liter i cyfr.
Hasło dostępu – indywidualne hasło dostępu klienta do bankowości internetowej, ustalone przy pierwszym logowaniu.
Lista haseł jednorazowych – hasła będące losowo wygenerowanymi numerami koniecznymi do autoryzacji operacji bankowych, za pośrednictwem jednorazowych haseł otrzymywanych SMS-em lub odczytywanych z Tokenów OTP.
Połączenie z Bankiem chronione jest protokołem szyfrującym SSL.
Użycie hasła jednorazowego zabezpiecza przed nieautoryzowanym wykonaniem operacji finansowych w sytemie.
Zaloguj się i korzytaj z oferty banku.

Loguj się do systemu zawsze poprzez stronę wskazaną
przez Bank, która zawiera przedrostek [ https:// ].

Nie zezwalaj przeglądarce na zapisywanie haseł i nazw
użytkownika w formularzach i nie udostępniaj ich nikomu.

Nie przechowuj nazwy użytkownika, hasła i listy haseł
jednorazowych w tym samym miejscu.

Nie loguj się do systemu z komputerów ogólnie dostępnych, np. w kawiarence internetowej.

Kończąc pracę w systemie skorzystaj z polecenia [ Wyloguj ].

Dbaj o aktualizacje posiadanego systemu operacyjnego,
szczególnie dotyczące bezpieczeństwa.